ZENIT

KATARAKTA

U narodu opisana kao siva mrena, predstavlja svako zamućenje sočiva, koje se prema vremenu nastanka deli na urođenu (kongenitalnu), juvenilnu i staračku (senilnu). Može biti posledica povreda (traumatska), nekih metaboličkih oboljenja (diabetes mellitus), korišćenja određenih lekova (kortikosteroida) ili kao komplikacija drugih očnih bolesti (uveit, glaucom). Ipak, najčešće se sreće u starijem životnom dobu. Pacijenti primećuju postepeno, ali progresivno zamagljenje vida.Lečenje katarakte je isključivo hiruško, savremenom mikroincizionom metodom, uz primenu ultrazvuka i ugradnju veštačkog mekog intraokularnog sočiva (fakoemulsifikacija).
Indikacije za operaciju katarakte predstavljaju subjektivne osećaje pacijenta za nemogućnošću izvršavanja svojih dnevnih i radnih aktivnosti, poput: vožnje automobila, gledanje televizora, čitanje, itd. Lekar može objektivno da proceni pad stepena vidne oštrine i stepen zrelosti katarakte, pri detaljnom oftalmološkom pregledu koji podrazumeva ultrazvuk i širenje zenica sa pregledom očnog dna. Lekar, uz stepen zrelosti katarakte, dijagnostikuje i druga očna oboljenja koja mogu uticati na kvalitet vida posle operacije.
Savremena hiruška metoda daje mogućnost rane intervencije, pa samim tim olakšava operativni tok, redukuje broj mogućih komplikacija i ubrzava rehabilitacioni period. Zahvaljujući tome, pacijenti nisu primorani da čekaju veliki pad vida, izlažu se povredama i gubitku radnih sposobnosti. Iako je operacija kratkotrajna u trajanju od 5 do 15 minuta, i obavlja se u lokalnoj anesteziji (kapima), neophodna je preoperativna priprema: osnovni laboratorijski nalazi uz internistički pregled. Pacijent napušta bolnicu 30-60 minuta nakon intervencije.
Osim katarakte, fakoemulsifikacija se danas koristi i u refraktivnoj hirurgiji za korekciju visokih dioptrija (Clear lens extraction).
Veštačka intraokularna sočiva (IOL): Skoro svakom pacijentu se ugrađuje veštačko sočivo. Izbor IOL zavisi od starosti pacijenta, postojanja drugih oboljenja, profesije, ranijih povreda ili operacija oka. Za svakog pacijenta i za svako oko posebno se određuje dioptijska vrednost i tip sočiva. Koristeći vrhunska IOL, inostranog proizvođača Alcon, možemo da pacijentima različitih starosnih grupa (uključujući i decu), obezbedimo optimalan tip sočiva: multifokalna, natural, monofokalna, torična, itd. Ovim sočivima postižemo adekvatnu vidnu oštrinu i korekciju postojećih refrakcionih mana – kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam, staračka dalekovidost.