Cenovnik

Cene su izražene u dinarima i važe od 25.02.2015. godine.

OFTALMOLOŠKI PREGLED
2,000.00 – 6,000.00
2,000.00 – 6,000.00
KOMP.PERIMETRIJA
3,000.00
3,000.00
UZ DIJAGNOSTIKA
3,000.00
3,000.00
BIOMETRIJA
6,000.00
6,000.00
OCT MACULE
3,000.00 – 6,000.00
3,000.00 – 6,000.00
OCT PNO
3,000.00 – 6,000.00
3,000.00 – 6,000.00
S/C INJ.
1,500.00
1,500.00
R/B INJ.
4,000.00
4,000.00
TUŠIRANJE KAPAKA
1,500.00
1,500.00
SKIDANJE KONACA
2,000.00 – 4,000.00
2,000.00 – 4,000.00
VAĐENJE STRANOG TELA
2,000.00 – 5,000.00
2,000.00 – 5,000.00
PROPIRANJE SUZNIH PUTEVA
15,000.00
15,000.00
HALACION INTERVENCIJA
12,000.00
12,000.00
INTRAVITREALNA INJ.
20,000.00 – 80,000.00
20,000.00 – 80,000.00
R/B TERAPIJA I
88,000.00
88,000.00
R/B TERAPIJA II
125,000.00
125,000.00
LFC
20,000.00 – 65,000.00
20,000.00 – 65,000.00
PTERIGIUM - OPERACIJA
40,000.00
40,000.00
PTOZA - OPERACIJA
112,500.00
112,500.00
SKLEROPLASTIKA - OPERACIJA
118,000.00
118,000.00
STRABIZAM - OPERACIJA
118,000.00
118,000.00
REKON.KONJUKTIVE - OPERACIJA
65,000.00
65,000.00
PREDNJA VITREKTOMIA - OPERACIJA
65,000.00
65,000.00
KATARAKTA - OPERACIJA
88,000.00 - 250,000.00
88,000.00 - 250,000.00
GLAUKOMA - OPERACIJA
177,000.00
177,000.00
GLAUKOMA(MIKROŠANT) - OPERACIJA
390,000.00
390,000.00
KATARAKTA+GLAUKOM - OPERACIJA
250,000.00 - 310,000.00
250,000.00 - 310,000.00
KATARAKTA+REKONS. PR. SEGMENTA - OPERACIJA
288,000.00
288,000.00
HIRURŠKA REKONSTRUKCIJA - OPERACIJA
288,000.00
288,000.00
VITRECTOMIA PARS PLANA - OPERACIJA
375,000.00
375,000.00
VITRECTOMIA+PHACO+KATARAKTA - OPERACIJA
500,000.00
500,000.00
EVAKUACIJA SILIKONA - OPERACIJA
240,000.00
240,000.00
ABLACIJA RETINE - OPERACIJA
250,000.00
250,000.00
BLEPHAROPLATICA GORNJIH KAPAKA - OPERACIJA
95,000.00
95,000.00
BLEPHAROPLATICA DONJIH KAPAKA - OPERACIJA
118,000.00
118,000.00
OP. CHALAZION
18,000.00
18,000.00
OPŠTA ANESTEZIJA
12,000.00
12,000.00