Glaukom

Po učestalosti, glaukom zauzima drugo mesto u razvijenim zemljama kao uzrok slepila. U početku bolesti, pacijenti najčešće nemaju izražene subjektivne simptome, pa se bolest otkriva prilikom rutinskog oftalmološkog pregleda. Kod pacijenata starijih od 40 godina i kod pacijenata koji u porodičnoj anamnezi imaju obolele od glaukoma, od izuzetnog značaja je redovan pregled. U rizičnu grupu spadaju i pacijenti sa kratkovidošću, dijabetisom, istanjenom rožnjačom.

Simptomi glaukoma koje pacijent može da ima su:

  • bol u oku ili iza oka
  • glavobolja
  • zamagljenje vida
  • pojava duginih boja pri pogledu na svetlo
  • osetljivost oka na pritisak
  • suzenje.

Kod postavljanja dijagnoze, najvažnija je provera četiri faktora:

Očni pritisak

Normalno se kreće imeđu 10-22 mmHg. Meri se putem više metoda. Smatra se da je najprecizniji način merenja metodom aplanacije.

Očni nerv

Pregleda se tako što se osvetljava unutrašnjost oka i lekar kroz široku zenicu posmatra oblik i boju očnog nerva, krvne sudove, mrežnjače, žutu mrlju, itd. Za ovaj pregled se koristi direktni ili indirektni oftalmoskop.

Gonioskopija

Posmatranje ugla. Ovim pregledom se posmatraju strukture oka kroz koje se odvija oticanje očne vodice, i na osnovu toga procenjuje tip glaukoma i terapija.

Vidno polje

Predstavlja pregled kojim se otkrivaju defekti na perifernom vidu još u ranoj fazi bolesti. Savetuje se da se obavlja dva puta godišnje.

U dopunske preglede spadaju ultrazvuk, OCT, laserskening oftalmoskopija, kolorni vid.

Glaukom lečenje

Ukoliko se na vreme otkrije može se dobro kontrolisati lekovima, laserom i hiruškom intervencijom. Lekovi se daju u različitim kombinacijama i jačinama. Lečenje se primarno sprovodi ukapavanjem antiglaukomatoznih kapi. To je doživotna terapija sve dok se glaukom može regulisati na ovaj način.

Ukoliko terapija kapima nije dovoljna, kombinuje se sa laserskim intervencijama, što uključuje Argon laser, Yag laser i SLT (selektivnu lasersku trabekuloplastiku). Intervencija laserom je indikovana u određenim slučajevima, zavisi od tipa glaukoma i odlaže hirušku intervenciju na određeno vreme.

Operacija glaukoma se vrši kada medikamentozna i laserska terapija ne dovode do adekvatnog pada očnog pritiska, zaustavljanja progresije ispada u vidnom polju i oštećenja na očnom nervu.

Najčešća pitanja

Savremena metoda lečenja glaukoma podrazumeva i laserske intervencije na prednjem segmentu oka, koje sve češće postaju prvi izbor lečenja pacijenata. Međutim, to ne podrazumeva uvek i isključivanje kapi kao terapije.

Glaukom nije nasledna bolest, ali postoje pacijenti u čijim se porodicama često sreće ova patologija. Svima koji u porodici imaju istoriju glaukoma savetuje se godišnja antiglaukomska obrada. Glaukom u većini slučajeva nema specifične tegobe, bolest se najčešće otkriva prilikom rutinskog oftalmoloskog pregleda i zbog toga su redovni godišnji pregledi posle 40 godine života veoma važni.

Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovan glaukom i prepisana terapija kapima, ako je očni pritisak regulisan, terapija ostaje doživotno.