Ablacija retine i vitroretinalna hirurgija

Ablacija retine (mrežnjače) predstavlja odvajanje senzorne retine od retinalnog pigmentnog epitela subretinalnom tečnošću. Može da nastane kao posledica rupture, trakcije ili eksudacije.

Simptomi

U samom početku pacijenti mogu primetiti svetleće tačke (fotopsija) i ploveća zamućenja različitih oblika. Nakon izvesnog vremena, pacijent primećuje periferni defekt u vidnom polju koji može da napreduje i zahvati centar jasnog vida-makulu. Detaljan oftalmološki pregled očnog dna je bitan u profilaksi ablacije retine.

U rizične grupe spadaju kratkovidi (što je veći stepen kratkovidosti – veći je rizik od ablacije retine), oni sa sistemskim bolestima (Marfan-ov sindrom, Sticklr-ov sindrom), afakni pacijenti, povrede oka, itd. Vitreoretinalna hirurgija obuhvata procedure koje se rade na unutrašnjim strukturama oka, staklastom telu i mrežnjači. Kod ovih pacijenata neophodni su redovni pregledi i eventualno profilaktički LFC tretmani.

Lečenje ablacije retine

Lečenje je isključivo hiruško. Vitrektomija je najsloženija mikrohiruška intervencija i zahteva najsavremeniju opremu i dodatni materijal. U našoj bolnici, ova operacija se vrši na najmodernijem sistemu za vitrektomiju Accurus ili Constellation (Alcon) sa upotrebom perfluorkarbona i silikonskog ulja.

Indikacije koje dovode do operacije

Najčešće indikacije za obavljanje neke od hirurških vitroretinalnih intervencija uključuju:

 • krvarenje u staklasto telo i nastanak hemoftalmusa kao posledica dijabetičke retinopatije, a koje se spontano ne povlači;
 • ablaciju (odlubljivanje) retine (mrežnjače);
 • veliku rupturu mrežnjače;
 • postojanje značajnih epiretinalnih membrana;
 • rupturu žute mrlje;
 • proliferativnu vitreoretinopatije;
 • uklanjanje stranih tela;
 • endoftalmitis (infekciju unutrašnjih struktura oka);
 • uznapredovalu dijabetičku retinopatiju; visoku degenerativnu miopiju i druge.

Vitrektomija - indikacije

To je najsloženija mikrohiruška intervencija na oku.

Najčešće indikacije za vitrektomiju su:

 • haemoftalmus (krvarenje u staklasto telo) kao posledica dijabetičke retinopatije ili povrede;
 • ablacija retine;
 • rupture retine;
 • rupture makule;
 • postojanje epiretinalnih membrana;
 • uklanjanje stranih tela.