Dijabetička retinopatija

Ovo oboljenje se javlja kao posledica metaboličkog poremećaja dijabetesa (lat. Diabetes mellitus), češće tipa I (40%) u odnosu na tip II (20%). Dijabetička retinopatija predstavlja oštećenje krvnih sudova oka koji postaju propustljivi, kao i stvaranje novih krvnih sudova izmenjene građe koji lako i spontano krvare ispred retine ili u staklasto telo. Pacijenti tada primećuju parcijalno ili potpuno zamućenje vida.

Dijabetička retinopatija - lečenje

Danas je jedini efikasan način lečenja fotokoagulacija retine laserom (LFC), koja može usporiti ili zaustaviti gubitak vida. Stabilna vidna oštrina se smatra terapijskim uspehom. Intervencija se obavlja ambulantno, u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, nakon čega pacijent ide kući. Ceo zahvat traje desetak minuta i najčešće se ponavlja više puta.Zavisno od opsega, LFC može biti centralna, periferna i panretinalna. Ova intervencija ne sprečava uvek pojavu ozbiljnijih komplikacija kao što su krvarenje u staklasto telo (haemophthalmus) ili ablacija retine, ali su one nakon LFC ređe.Laser fotokoagulacija je metoda kojom se primenom laserskih pulseva na oštećene krvne sudove mrežnjače sprečava dalje curenje tečnosti iz oštećenih krvnih sudova, i formiranje novih krvnih sudova. Takođe, kod postojanja edema žute mrlje sprečava se njegovo pogoršanje i ubrzava povlačenje tečnosti i njegovo smanjenje.