Katarakta

U narodu opisana kao siva mrena, katarakte predstavlja svako zamućenje sočiva, koje se prema vremenu nastanka deli na urođenu (kongenitalnu), juvenilnu i staračku (senilnu). Može biti posledica povreda (traumatska), nekih metaboličkih oboljenja (diabetes mellitus), korišćenja određenih lekova (kortikosteroida) ili kao komplikacija drugih očnih bolesti (uveit, glaukom). Ipak, najčešće se sreće u starijem životnom dobu.

Katarakta - simptomi

Pacijenti primećuju postepeno, ali progresivno zamagljenje vida. Indikacije za operaciju katarakte predstavljaju subjektivne osećaje pacijenta za nemogućnošću izvršavanja svojih dnevnih i radnih aktivnosti, poput: vožnje automobila, gledanje televizora, čitanje, itd.

Dijagnostikovanje

Lekar može objektivno da proceni pad stepena vidne oštrine i stepen zrelosti katarakte, pri detaljnom oftalmološkom pregledu koji podrazumeva ultrazvuk i širenje zenica sa pregledom očnog dna. Lekar, uz stepen zrelosti katarakte, dijagnostikuje i druga očna oboljenja koja mogu uticati na kvalitet vida posle operacije.

Lečenje katarakte

Lečenje je isključivo hiruško, savremenom mikroincizionom metodom, uz primenu ultrazvuka i ugradnju mekog intraokularnog sočiva (fakoemulsifikacija). Savremena hiruška metoda daje mogućnost rane intervencije, pa samim tim olakšava operativni tok, redukuje broj mogućih komplikacija i ubrzava rehabilitacioni period. Zahvaljujući tome, pacijenti nisu primorani da čekaju veliki pad vida, izlažu se povredama i gubitku radnih sposobnosti. Iako je operacija kratkotrajna u trajanju od 5 do 15 minuta, i obavlja se u lokalnoj anesteziji (kapima), neophodna je preoperativna priprema: osnovni laboratorijski nalazi uz internistički pregled. Pacijent napušta bolnicu 30-60 minuta nakon intervencije.

Ugradnja veštačkog mekog intraokularnog sočiva i u drugim slučajevima

Osim katarakte, fakoemulsifikacija se danas koristi i u refraktivnoj hirurgiji za korekciju visokih dioptrija (Clear lens extraction). Veštačka intraokularna sočiva (IOL): Skoro svakom pacijentu se ugrađuje veštačko intraokularno sočivo. Izbor IOL zavisi od starosti pacijenta, postojanja drugih oboljenja, profesije, ranijih povreda ili operacija oka. Za svakog pacijenta i za svako oko posebno se određuje dioptijska vrednost i tip sočiva. Koristeći vrhunska IOL, inostranog proizvođača Alcon, možemo da pacijentima različitih starosnih grupa (uključujući i decu), obezbedimo optimalan tip sočiva: multifokalna, natural, monofokalna, torična, itd. Ovim sočivima postižemo adekvatnu vidnu oštrinu i korekciju postojećih refrakcionih mana – dalekovidost, kratkovidost, astigmatizam, staračka dalekovidost.

Najčešća pitanja

To, pre svega, zavisi od odluke pacijenta o sočivu koje će biti ugrađeno. Kod svakog pacijenta posebno se radi specifikacija sočiva i ukoliko se pacijent odluči za ugradnju monofokalnog sočiva, trebalo bi jasno da vidi na daljinu, dok bi za čitanje i dalje trebalo da koristi naočare. Ugradnja multifokalnih i akomodativnih sočiva daje mogućnost da pacijent vidi jasno i na daljinu i na blizinu. U svakom slučaju, odluka o vrsti sočiva koja se ugrađuje donosi se posle detaljnog oftalmološkog pregleda, uz uvažavanje potreba pacijenta.

Savremena hirurgija katarakte dozvoljava da se pacijenti operišu čim osete da zamućenje sočiva utiče na njihov kvalitet zivota. Šta više, prezrela katarakta, otežava operaciju i post operativni tok, produžava vreme operacije i jačinu energije koja se koristi, a samim tim i vreme oporavka. Ova operacija je danas na takvom nivou bezbednosti i efikasnosti da pacijente isključuje iz njihove svakodnevice samo nekoliko dana.

Ne postoji mogućnost odbacivanja sočiva jer su ona napravljena od materijala koji ne izaziva reakciju odbacivanja. Savremena sočiva se ugrađuju čak i maloj deci kao trajno rešenje.