Senilna degeneracija žute mrlje

Senilna degeneracija makule je vodeći uzrok poremećaja centralnog vida kod ljudi starijih od 60 godina, posebno kod pacijenata koji imaju problema pri čitanju, uočavanju detalja i iskrivljenu sliku pri gledanju televizora.

Kod većeg broja pacijenata javlja se tzv.“suva forma“ koja sporo napreduje. Za „vlažnu formu“ karakteristično je stvaranje patoloških krvnih sudova u retini i ispod nje, kao posledica nakupljanja eksudata i krvarenja.

Dijagnoza se postavlja:

  • oftalmoskopijom očnog dna
  • fluoresceinskom angiografijom
  • optičkom koherentnom tomografijom (OCT)
  • ultrazvukom.

Degeneracija žute mrlje - lečenje

Terapija senilne degeneracije žute mrlje (makule) zavisi od forme bolesti. Vlažna forma senilne degeneracije se tretira ubrizgavanjem leka (AVASTIN, LUCENTIS, EYLEA) direktno u staklasto telo. Postupak se ponavlja u tri mesečne doze, a po potrebi ponavlja. Intervencija je ambulantna, kratkotrajna i bezbolna. Pacijent posle intervencije odlazi kući. Suva forma senilne degeneracije makule se tretira unosom vitamina, antioksidanta u vidu tableta i retrobulbarnom terapijom.