Transplantacija rožnjače

Transplantacija rožnjače (ili keratoplastika) predstavlja operaciju tokom koje se bolesna rožnjača zamenjuje zdravom donatorskom rožnjačom. Ove vrste operacija su danas najčešće izvođene vrste transplantacije tkiva. Svako zamućenje rožnjače koje se ne može izlečiti konzervativno, uz dobar nalaz zadnjeg segmenta oka, predstavlja indikaciju za KPP (keratoplastiku).

Najčešće indikacije zamućene rožnjače su:

  • keratokonus,
  • bulozna keratopatija,
  • distrofija fucks,
  • herpetični keratitis,
  • povrede rožnjače, itd.

Zavisno od dubine patološkog procesa na rožnjači, operacija može biti od perforativne KPP do lamelarne KPP. Za svakog pacijenta rožnjača se doprema iz Svetske banke organa. Postoperativni tok je dug i sa oscilacijama vida u prvih nekoliko meseci.