Dr Dejan Rašić

Dr Dejan Rašić

Doktor Rašić ima 26 godina iskustva bavljenja oftalmologijom (od toga 20 kao lekar specijalista) i preko 20.000 urađenih hirurških intervencija iz najrazličitijih oblasti oftalmohirurgije, kao i 20 godina iskustva bavljenja oftalmopatologijom (od toga 14 kao specijalista patologije) sa oko 1500-2000 biopsija godišnje.

Doktor je medicinskih nauka. Docent na Katedri oftalmologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Do sada, autor je i koautor 130 radova i poglavlja u knjigama i praktikumima iz oblasti oftalmologije i oftalmopatologije, kao i jedne monografije. Od toga, posebno treba istaći koautorstvo u 13 poglavlja poslednje, četvrte (iz 2018. godine) klasifikacije tumora oka Svetske zdravstvene organizacije. Više informacija možete dobiti na web sajtu www.dejanrasic.rs.