DR Gordana Bencun

DR SCI. MED. GORDANA Bencun

Završila Moscow Medical I. M. Sechenov Academy. Specijalizirala oftalmologiju na Institutu za mikrohirurgiju oka I. M. Fjodorov, na odeljenju vitroretinalne hirurgije. Vlada sledećim profesionalnim tehnikama: hiruško lečenje teških slučajeva oboljenja mrežnjače, antiglaukomne operacije, keratoplastika, operacija katarakte (fakoemulsifikacija) sa ugradnjom različitih IOL, rekonstruktivne operacije posle trauma i raznih bolesti, skleroplastika, mikroinvazivna hirurgija pri vitroretinalnim patologijama, hiruško lečenje makularnih patologija, i hiruško lečenje dijabetične retinopatije.

Član je Evropskog udruženja hirurga i refraktivnih hirurga (ESCRS). Koautor je nekoliko naučnih radova u stranoj stručnoj literaturi.
Od 2002. godine zaposlena na funkciji direktora Specijalne bolnice za mikrohirurgiju oka „Zenit“.