DR SCI. MED. DUSOEV TAMERLAN MELITONOVICH

DR SCI. MED. DUSOEV TAMERLAN MELITONOVICH

Specijalista oftalmologije – oftalmohirurg, zaposlen u ‘’Međusektorskom istraživačkom i tehnološkom kompleksu ‘’Mikrohirurgija oka – S.N. Fyodorov’’ u Sankt-Peterburgu na mestu Načelnika posebnog trećeg hiruškog odeljenja. Član je evropskog udruženja retinalnih specijalista (EURETINA) i svetske asosijacije proučavanja vida i oka (ARVO).

Vlada sledećim profesionalnim tehnikama: hiruško lečenje teških slučajeva oboljenja mrežnjače, antiglaukomne operacije, operacija strabizma, keratoplastika, operacija katarakte (fakoemulsifikacija) sa ugradnjom različitih IOL, rekonstruktivne operacije posle trauma i raznih bolesti, skleroplastika, laserske operacije, plastične hirurgije na kapcima, mikroinvazivna hirurgija pri vitroretinalnim patologijama, hiruško lečenje makularnih patologija, hiruško lečenje dijabetične retinopatije.

Ima izvršenih više od 20.000 operacija oka od početka rada u pomenutom institutu. Autor je četiri izuma uvedenih u kliničku praksu, 6 korisnih modela i 52 racionalizatorskih inovacija. Objavio je više od 40 naučnih radova u ruskoj i međunarodnoj stručnoj literaturi.