Dr Branislav Pavlović

Dr Branislav Pavlović

Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz oftalmologije završio na Klinici za očne bolesti „Prof. dr Ivan Stanković“ KBC Zvezdara i Klinici za očne bolesti UKCS u Beogradu. U Specijalnoj bolnici za mikrohirurgiju oka Zenit obavlja kompletne oftalmološke preglede. Posebno polje interesovanja su hirurgija katarakte i refraktivna hirurgija katarakte, kao i bolesti zadnjeg segmenta oka. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa standardnim i premium intraokularnim sočivima. Član je Udruženja oftalmologa Srbije, Udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga Srbije kao i Asocijacije refraktivnih hirurga katarakte i kornee Srbije.