ZENIT

SLABOVIDOST I RAZROKOST

SLABOVIDOST
Pod slabovidošću podrazumevamo smanjenu oštrinu vida koja se ne može popraviti nikakvim korekcionim staklima, iako ne postoje organske promene koje bi mogle da objasne ovo smanjenje vida. Ukoliko postoje, onda je smanjenje vidne oštrine i veće nego što bi to odgovaralo postojećim organskim promenama. Takvo stanje se naziva organska ambliopija ili slabovidost. Kod 50 % dece koja imaju razrokost prisutna je ambliopija. Razvija se u periodu od rođenja do devete godine. Ukoliko se ne leči, slabovidost vodi nepovratnom padu vida. Rehabilitacija vida kod dece se vrši odgovarajućim naočarima, uklanjanjem organskog uzroka, okluzijama, pleoptičkim vežbama, retrobulbarnom terapijom.

RAZROKOST
Svaki poremećaj paralelnih položaja očiju naziva se razrokost. Parelelni položaj i pokretljivost oba oka omogućeni si koordinacijom četiri prava i dva kosa mišića. Razlozi nastanka su često refraktivne anomalije, paralize mišića, organski uzroci, itd. Značajno je na vreme otkriti i lečiti razrokost, jer jedino pravilnim razvojem vidne ošrine razvija se i binokularni vid. Ako vidna oštrina nije dobra ili oči nisu u paralelnom položaju i ne pokreću se zajedno, onemogućen je razvoj stereovida.
U prvih 6 meseci života, bebe zbog ne razvijenosti mozga i vidnih puteva ne mogu uskladiti pokrete oka, pa pokreti mogu biti asimetrični. Vidne funkcije se formiraju do treće godine života, a potpuno se završavaju do polaska u školu. Operacijom razrokosti se oba oka dovode u prav položaj (orto). U nekim slučajevima kada je razvoj vida već završen i ne može se uspostaviti binokularni vid, operacija se može uraditi i iz estetskih razloga. Kod paralitičke razrokosti pacijenti imaju i duple slike. U tim slučajevima nakon intervencije ne može se vratiti funkcija mišića.