ZENIT

SENILNA DEGENERACIJA ŽUTE MRLJE (MAKULE)

Senilna degeneracija makule je vodeći uzrok poremećaja centralnog vida kod ljudi starijih od 60 godina, posebno kod pacijenata koji imaju problema pri čitanju, uočavanju detalja i iskrivljenu sliku pri gledanju televizora.

Kod većeg broja pacijenata javlja se tzv.“suva forma“ koja sporo napreduje. Za „vlažnu formu“ karakteristično je stvaranje patoloških krvnih sudova u retini i ispod nje, kao posledica nakupljanja eksudata i krvarenja. Dijagnoza se postavlja oftalmoskopijom očnog dna, fluoresceinskom angiografijom, optičkom koherentnom tomografijom (OCT) i ultrazvukom.

Terapija senilne degeneracije makule zavisi od forme bolesti. Vlažna forma senilne degeneracije se tretira ubrizgavanjem leka (AVASTIN, LUCENTIS, EYLEA) direktno u staklasto telo. Postupak se ponavlja u tri mesečne doze, a po potrebi ponavlja. Intervencija je ambulantna,kratkotrajna i bezbolna. Pacijent posle intervencije odlazi kući. Suva forma senilne degeneracije makule se tretira unosom vitamina, antioksidanta u vidu tableta i retrobulbarnom terapijom.