ZENIT

GLAUKOM

Po učestalosti, glaukom zauzima drugo mesto u razvijenim zemljama kao uzrok slepila. U početku bolesti, pacijenti najčešće nemaju izražene subjektivne simptome, pa se bolest otkriva prilikom rutinskog oftalmološkog pregleda. Kod pacijenata starijih od 40 godina i kod pacijenata koji u porodičnoj anamnezi imaju obolele od glaukoma, od izuzetnog značaja je redovan pregled. U rizičnu grupu spadaju i pacijenti sa kratkovidošću, diabetisom, istanjenom rožnjačom. Simptomi koje pacijent može da ima su: bol u oku ili iza oka, glavobolja, zamagljenje vida, pojava duginih boja pri pogledu na svetlo, osetljivost oka na pritisak, suzenje.Kod postavljanja dijagnoze, najvažnija je provera četiri faktora:

  1. Očni pritisak: normalno se kreće imeđu 10-22 mmHg. Meri se putem više metoda. Smatra se da je najprecizniji način merenja metodom aplanacije.
  2. Očni nerv: pregleda se tako što se osvetljava unutrašnjost oka i lekar kroz široku zenicu posmatra oblik i boju očnog nerva, krvne sudove, mrežnjače, žutu mrlju, itd. Za ovaj pregled se koristi direktni ili indirektni oftalmoskop.
  3. Gonioskopija: posmatranje ugla. Ovim pregledom se posmatraju strukture oka kroz koje se odvija oticanje očne vodice, i na osnovu toga procenjuje tip glaukoma i terapija.
  4. Vidno polje: predstavlja pregled kojim se otkrivaju defekti na perifernom vidu još u ranoj fazi bolesti. Savetuje se da se obavlja dva puta godišnje. U dopunske preglede spadaju ultrazvuk, OCT, laserskening oftalmoskopija, kolorni vid.
LEČENJE GLAUKOMA
Ukoliko se na vreme otkrije može se dobro kontrolisati lekovima, laserom i hiruškom intervencijom. Lekovi se daju u različitim kombinacijama i jačinama i primarno se sprovodi ukapavanjem antiglaukomatoznih kapi. To je doživotna terapija sve dok se glaukom može regulisati na ovaj način. Ukoliko terapij kapima nije dovoljna, kombinuje se sa laserskim intervencijama, što uključuje Argon laser, Yag laser i SLT (selektivnu lasersku trabekuloplastiku). Intervencija laserom je indikovana u određenim slučajevima, yavisi od tipa glaukoma i odlaže hirušku intervenciju na određeno vreme. Operacija glaukoma se vrši kada medikamentozna i laserska terapija ne dovode do adekvatnog pada očnog pritiska, zaustavljanja progresije ispada u vidnom polju i oštećenja na očnom nervu.