ZENIT

ABLACIJA MREŽNJAČE I VITRORETINALNA HIRURGIJA

Ablacija mrežnjače predstavlja odvajanje senzorne retine od retinalnog pigmentnog epitela subretinalnom tečnošću. Može da nastane kao posledica rupture, trakcije ili eksudacije. U samom početku pacijenti mogu primetiti svetleće tačke (fotopsija) i ploveća zamućenja različitih oblika. Nakon izvesnog vremena, pacijent primećuje periferni defekt u vidnom polju koji može da napreduje i zahvati centar jasnog vida-makulu. Detaljan oftalmološki pregled očnog dna je bitan u profilaksi ablacije retine. U rizične grupe spadaju kratkovidi (što je veći stepen kratkovidosti – veći je rizik od ablacije retine), sistemske bolesti (Marfan-ov sindrom, Sticklr-ov sindrom), afakni pacijenti, povrede oka, itd.Vitreoretinalna hirurgija obuhvata procedure koje se rade na unutrašnjim strukturama oka, staklastom telu i mrežnjači. Kod ovih pacijenata neophodni su redovni pregledi i eventualno profilaktički LFC tretmani.

Lečenje ablacije retine je isključivo hiruško. Vitrektomija je najsloženija mikrohiruška intervencija i zahteva najsavremeniju opremu i dodatni materijal. U našoj bolnici, ova operacija se vrši na najmodernijem sistemu za vitrektomiju Accurus ili Constellation (Alcon) sa upotrebom perfluorkarbona i silikonskog ulja.

Najčešće indikacije za obavljanje neke od hirurških vitroretinalnih intervencija uključuju:

 • krvarenje u staklasto telo i nastanak hemoftalmusa kao posledica
  dijabetesne retinopatije, a koje se spontano ne povlači;
 • ablacije (odlubljivanje) mrežnjače;
 • velike rupture mrežnjače;
 • postojanje značajnih epiretinalnih membrana;
 • rupture žute mrlje;
 • proliferativne vitreoretinopatije;
 • uklanjanje stranih tela;
 • endoftalmitis (infekcija unutrašnjih struktura oka);
 • uznapredovalu dijabetičnu retinopatiju;
 • visoku degenerativnu miopiju i druge.

Vitrektomija je najsloženija mikrohiruška intervencija na oku.

Najčešće indikacije za vitrektomiju su:

 • haemoftalmus (krvarenje u staklasto telo) kao posledica dijabetične retinopatije ili povrede;
 • ablacija retine;
 • rupture retine;
 • rupture makule;
 • postojanje epiretinalnih membrana;
 • uklanjanje stranih tela.