ZENIT

Budite u rukama svetskih stručnjaka

Cenovnik

Cene su izražene u dinarima i važe od 1.1.2015. godine.

1. OFTAMOLOŠKI DIJAGNOST. PREGLED 5.000,00
2. OFTAMOLOŠKI PREGLED 3.000,00
3. KONTROLNI PREGLED I 1.000,00
4. KONTROLNI PREGLED II 2.000,00
5. KONTOLNI PREGLED III 3.000,00
6. KONTOLNI PREGLED IV 4.000,00
7. KONTROLNI PREGLED V 5.000,00
8. KOMPJUTERIZOVANA PERIMETRIJA 3.000,00
9. S/C INJ. 1.500,00
10. R/B INJ. 4.000,00
11. TUŠIRANJE KAPAKA 1.500,00
12. ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA 3.000,00
13. OCT I 7.000,00
14. OCT II 10.000,00
15. INTRAVITREALNA APLIKACIJA 60.000,00
16. R/B TERAPIJA I 80.000,00
17. R/B TERAPIJA II 110.000,00
18. PLEOPTIČKI TRETMAN 21.000,00
19. LFC I 20.000,00
20. LFC II 38.000,00
21. LFC III 50.000,00
22. LFC IV 65.000,00
23. EXCIMER LASER/LASIK 110.000,00
24. EXCIMER LASER/PRK 90.000,00
25. SKIDANJE KONACA 3.000,00
26. VAĐENJE STRANOG TELA 5.000,00
27. PROPIRANJE SUZNIH PUTEVA 15.000,00
28. HALAZION INTERVENCIJA 11.000,00

29. OP. PTERIGIUM 40.000,00
30. OP. PTOZA 100.000,00
31. OP. SKLEROPLASTIKA 90.000,00
32. OP. STRABIZAM 100.000,00
33. OP. REKONSRUKCIJA KONJUKTIVE 65.000,00
34. OP. PREDNJA VITREKTOMIJA 65.000,00
35. OP. ANTIGLAUKOMATOZNA 135.000,00
36. OP. PHACO+IOL I 105.000,00
37. OP. PHACO+IOL II 115.000,00
38. OP. PHACO+IOL III 140.000,00
39. OP. PHACO+IOL IV 170.000,00
40. OP. PHACO+IOL V RESTOR/TORIC 230.000,00
41. OP. PHACO+IOL+ANTIGLAUKOMATOZNA I 250.000,00
42. OP. PHACO+IOL+ANTIGLAUKOMATOZNA II 280.000,00
43. OP. PHACO+IOL+ANTIGLAUKOMATOZNA III 310.000,00
44. OP. PHACO+IOL+ RECONST.HIRURGIJA 260.000.00
45. OP. RECONSTR.HIR.PREDNJEG SEGMENTA 260.000,00
46. OP. VITRECTOMIJA PARS PLANA 345.000,00
47. OP. VITRECTOMIJA+PHACO+IOL 460.000,00
48. OP. EVAKUACIJA SILIKONA 240.000,00
49. OP. KPP 460.000,00
50. OP. KPP-AUTOROTATIVNA 345.000,00
51. IOL MASTER 2.500,00
52. PAHIMETRIJA 1.500,00
53. KORNEALNA TOPOGRAFIJA 2.500,00
54. APLIKACIJA MEKOG KS (TERAPEUTSKO) 1.500,00
55. APLIKACIJA AVASTINA S/C ILI U PREDNJU KOMORU 16.000,00