ZENIT

Budite u rukama svetskih stručnjaka

Cenovnik

Cene su izražene u dinarima i važe od 25.02.2015. godine.

OFTALMOLOŠKI PREGLED 2,000.00 – 6,000.00
KOMP.PERIMETRIJA 3.000,00
UZ DIJAGNOSTIKA 3.000,00
BIOMETRIJA 6.000,00
OCT  MACULE 3,000.00 – 6,000.00
OCT  PNO 3,000.00 – 6,000.00
S/C INJ. 1.500,00
R/B INJ. 4.000,00
TUŠIRANJE KAPAKA 1.500,00
SKIDANJE KONACA 2,000.00 – 4,000.00
VAĐENJE STRANOG TELA 2,000.00 – 5,000.00
PROPIRANJE SUZNIH PUTEVA 15.000,00
HALACION INTERVENCIJA 12.000,00
INTRAVITREALNA INJ. 20,000.00 – 80,000.00
R/B TERAPIJA I 88.000,00
R/B TERAPIJA II 125.000,00
LFC 20,000.00 – 65,000.00
OP.PTERIGIUM 40.000,00

OP. PTOZA 112.500,00
OP.SKLEROPLASTIKA 118.000,00
OP.STRABIZAM 118.000,00
OP.REKON.KONJUKTIVE 65.000,00
OP.PREDNJA VITREKTOMIA 65.000,00
OP.KATARAKTA 88,000.00-25,0000.00
OP.GLAUKOMA 177.000,00
OP.GLAUKOMA(MIKROŠANT) 390.000,00
OP.KATARAKTA+GLAUKOM 250,000.00-310,000.00
OP.KATARAKTA+REKONS. PR. SEGMENTA 288.000,00
OP.HIRURŠKA REKONSTRUKCIJA 288.000,00
OP.VITRECTOMIA PARS PLANA 375.000,00
OP.VITRECTOMIA+PHACO+KATARAKTA 500.000,00
OP.EVAKUACIJA SILIKONA 240.000,00
OP.ABLACIJA RETINE 250.000,00
OP.BLEPHAROPLATICA GORNJIH KAPAKA 95.000,00
OP.BLEPHAROPLATICA DONJIH KAPAKA 118.000,00